THI CÔNG & QUYẾT TOÁN

THI CÔNG & QUYẾT TOÁN

I. THẢO LUẬN KÍ KẾT HỢP ĐỒNG THI CÔNG

II. THI CÔNG XÂY DỰNG PHẦN THÔ TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TRÌNH

III. SẢN XUẤT GIA CÔNG ĐỒ NỘI THẤT TẠI XƯỞNG MOREDESIGN

IV. LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI CÔNG TRÌNH

V. NGHIỆM THU – BÀN GIAO – QUYẾT TOÁN – BẢO HÀNH