BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ VIỆT 2016

THIẾT KẾ NHÀ TRỌN GÓI (NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ, NHÀ VƯỜN)

  • NHÀ DIỆN TÍCH DƯỚI 100m2: TRỌN GÓI 20.000.000Đ
  • NHÀ DIỆN TÍCH TRÊN 100m2 >>

A. GÓI HIỆN ĐẠI:  200.000 đồng/m2

Thời gian thiết kế: 3 tuần làm việc
Nội dung hồ sơ gồm:
1. Bản vẽ xin phép xây dựng.
2. Thiết kế kiến trúc. (2D + 3D)
3. Thiết kế kết cấu
4. Thiết kế Điện
5. Thiết kế cấp thoát nước.
6. Thiết kế 3D nội thất
7. Tư vấn lựa chọn vật liệu và vật dụng nội thất trong quá trình xây dựng.
8. Dự toán công trình.
9. Giám sát tác giả

B. GÓI CỔ ĐIỂN: 250.000 đồng/m2

Thời gian thiết kế: 5 tuần làm việc
Nội dung hồ sơ gồm:
1. Bản vẽ xin phép xây dựng.
2. Thiết kế kiến trúc. (2D + 3D)
3. Thiết kế kết cấu
4. Thiết kế Điện
5. Thiết kế cấp thoát nước.
6. Thiết kế 3D nội thất
7. Tư vấn lựa chọn vật liệu và vật dụng nội thất trong quá trình xây dựng.
8. Dự toán công trình.
9. Giám sát tác giả

……………………………………………………………………………………………………………………..

THIẾT KẾ CĂN HỘ

A. GÓI HIỆN ĐẠI:  180.000 đồng/m2

Thời gian thiết kế: 1 tuần làm việc
Nội dung hồ sơ gồm:

1. Bản vẽ phối cảnh 3d
2. Mặt bằng bố trí nội thất
3. Hồ sơ triển khai đồ đạc
4. Hồ sơ điện, nước
5. Hồ sơ triển khai trần, tường, sàn
6. Giám sát tác giả
7. Tư vấn lựa chọn vật liệu và vật dụng nội thất trong quá trình thi công

B. GÓI CỔ ĐIỂN: 220.000 đồng/m2

Thời gian thiết kế: 7 ngày đến 10 ngày làm việc
Nội dung hồ sơ gồm:

1. Bản vẽ phối cảnh 3d
2. Mặt bằng bố trí nội thất
3. Hồ sơ triển khai đồ đạc
4. Hồ sơ điện, nước
5. Hồ sơ triển khai trần, tường, sàn
6. Giám sát tác giả
7. Tư vấn lựa chọn vật liệu và vật dụng nội thất trong quá trình thi công

……………………………………………………………………………………………………………………..

THIẾT KẾ VĂN PHÒNG

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG:  160.000 đồng/m2

Thời gian thiết kế: tùy thuộc diện tích
Nội dung hồ sơ gồm:

1. Bản vẽ phối cảnh 3d
2. Mặt bằng bố trí nội thất
3. Hồ sơ triển khai đồ đạc
4. Hồ sơ điện, nước
5. Hồ sơ triển khai trần, tường, sàn
6. Giám sát tác giả
7. Tư vấn lựa chọn vật liệu và vật dụng nội thất trong quá trình thi công

……………………………………………………………………………………………………………………..

THIẾT KẾ CAFE, BAR, KARAOKE

A. GÓI HIỆN ĐẠI:  160.000 đồng/m2

Thời gian thiết kế: tùy thuộc vào diện tích
Nội dung hồ sơ gồm:

1. Bản vẽ phối cảnh 3d
2. Mặt bằng bố trí nội thất
3. Hồ sơ triển khai đồ đạc
4. Hồ sơ điện, nước
5. Hồ sơ triển khai trần, tường, sàn
6. Giám sát tác giả
7. Tư vấn lựa chọn vật liệu và vật dụng nội thất trong quá trình thi công

B. GÓI CỔ ĐIỂN: 200.000 đồng/m2

Thời gian thiết kế: tùy thuộc vào diện tích
Nội dung hồ sơ gồm:

1. Bản vẽ phối cảnh 3d
2. Mặt bằng bố trí nội thất
3. Hồ sơ triển khai đồ đạc
4. Hồ sơ điện, nước
5. Hồ sơ triển khai trần, tường, sàn
6. Giám sát tác giả
7. Tư vấn lựa chọn vật liệu và vật dụng nội thất trong quá trình thi công

……………………………………………………………………………………………………………………..

THIẾT KẾ SHOP, SHOWROOM

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT SHOP, SHOWROOM:  180.000 đồng/m2

Thời gian thiết kế: tùy thuộc diện tích
Nội dung hồ sơ gồm:

1. Bản vẽ phối cảnh 3d
2. Mặt bằng bố trí nội thất
3. Hồ sơ triển khai đồ đạc
4. Hồ sơ điện, nước
5. Hồ sơ triển khai trần, tường, sàn
6. Giám sát tác giả
7. Tư vấn lựa chọn vật liệu và vật dụng nội thất trong quá trình thi công

Quý khách hàng được giảm 30% phí thiết kế khi ký hợp đồng thi công.